Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
د د دؤ دا دب دت دج دخ دد در دز دس دش دع دغ دف دق دل دم دن ده دو دي دُ دپ دچ دړ دښ دک دګ دڼ دی دې دﻻ
دم دم دما دمب دمخ دمد دمر دمس دمش دمل دمه دمو دمي دمپ دمک دمګ دمې
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. دمه
[dáma] (n.f.) 1. repos (m.); pause (f.) 2. respiration (f.) 3. âme (f.). ◊ [damá] (n.f.) brouillard (m.).
[dámaǰoṛawǝ́l] (v.t.comp.) se reposer; faire une pause, se prélasser.
3. دمه لوی
[damalóy] (adj.m.) confortable.
4. دمه کول
[dámakawǝ́l] (v.t.simple) se reposer; faire une pause, se prélasser.
5. دمه کېدل
[damákedǝ́l] (v.t.comp.) se reposer; faire une pause, se prélasser.