Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
د د دؤ دا دب دت دج دخ دد در دز دس دش دع دغ دف دق دل دم دن ده دو دي دُ دپ دچ دړ دښ دک دګ دڼ دی دې دﻻ
دګل دګم
[degwǝ́lwraj] (n.f.) lundi (m.).
3. دګلي
[dagalí] (n.f.) 1. reconnaissance (f.) 2. état (m.) d'être obligé.
4. دګلی
[dagǝ́lay] (adj.m.) réprimandé; grondé; maudit.
5. دګم
[dógam] (n.m.) dogme (m.).
6. دګماتيسم
[dógmátísǝm] (n.m.) dogmatisme (m.).