Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ذ ذا ذب ذخ ذر ذغ ذل ذم ذه ذو ذي ذک
ذکا ذکر ذکي
[zakāwát] (n.m.) intelligence (f.); sagacité (f.).
3. ذکر
[zakár] (n.m.) рénis (m.). ◊ [zǝ́kәr] (n.m.) mention (f.); invocation (f.).
4. ذکر کول
[zǝkǝrkawǝ́l] (v.t.comp.) invoquer; mentionner.
5. ذکر کونه
[zekrkawǝ́na] (n.f.) mention (f.); référence (f.); invocation (f.).
6. ذکي
[zakí] (adj.m./f.) intelligent.