Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ر رؤ را رب رت رج رح رخ رد رذ رز رس رش رص رض رط رع رغ رف رق رم رن ره رو ري رټ رپ رځ رڅ رچ رډ رژ رښ رک رګ رڼ ری رې
را را راا راب رات راج راح راخ راد رار راز راس راش راض راغ راف رال رام ران راه راو راي راټ راپ راځ راڅ راډ راړ راښ راک راګ راڼ
[rākéd] (adj.m./f.) stagnant.
3. راکټ
[rãkeṭ] (n.m.) fusée (f.); roquette (f.).
4. راکړه ورکړه
[rākṛawárkṛa] (n.f.) transaction (f.); commerce (m.); échange (m.).
5. راکښل
[rakӽǝ́l] (v.t.comp.) attirer.
6. راکښنه
[rākӽǝ́na] (n.f.) 1. attraction (f.); attirance (f.) 2. extraction (f.).
7. راکښه
[rākӽə́] (n.m.) attraction (f.).
8. راکښوبی
[rākӽóbáy] (n.m.) pompe (f.) à eau (f.).