Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ر رؤ را رب رت رج رح رخ رد رذ رز رس رش رص رض رط رع رغ رف رق رم رن ره رو ري رټ رپ رځ رڅ رچ رډ رژ رښ رک رګ رڼ ری رې
رنب رنج رند رنس رنځ رنډ رنک رنګ
selected terms: 25

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. رنګ
[rang] (n.m.) 1. couleur (f.) 2. colorant (m.); teinture (f.). ◊ [rang] (n.m.) atout (m.). ◊ [rang] (n.m.) sorte (f.); manière (f.). ◊ [rang] (n.m.) mine (f.); faciès More…
[rangalwǝ́tay] (adj.m.) pâle, blême.
3. رنګ بايلل
[rangbāylǝ́l] (v.t.simple) blêmir, pâlir.
4. رنګ بدول
[rangbadawǝ́l] (v.t.comp.) diffamer.
5. رنګ ورکول
[rangwarkawǝ́l] (v.t.simple) colorer; peindre (bâtiment (m.)); colorier.
6. رنګ په رنګ
[rángрǝráng] (adj.m./f.) varié.
7. رنګارنګ
[rangāráng] (adj.m./f.) 1. variés 2. multicolores; polychromes; divers.
8. رنګارنګ کول
[raǧāranǧkawǝ́l] (v.t.comр.) barioler.
9. رنګدار
[rangdãr] (adj.m.) coloré.
10. رنګداره
[rangdãra] (adj.m./f.) coloré.
11. رنګرېز
[rangréz] (n.m.) teinturier (m.).
12. رنګرېزي
[rangrezí] (n.f.) teinturerie (f.).
13. رنګمال
[rangmāl] (n.m.) peintre (m.) (en bâtiment (m.)).
14. رنګه
[rangá] (adj.m./f.) coloré; en couleurs (f.pl.). ◊ [ránga] (n.f.) réputation (f.).
15. رنګه بدول
[rángabadawǝ́l] (v.t.comp.) diffamer.
16. رنګول
[rangawᶕl] (v.t.comp.) colorer; peindre; teindre; cirer.
17. رنګون
[rangún] (n.m.) Rangoon (capitale (f.) de la Birmanie).
18. رنګوونکی
[rangawúnkay] (n.m.) peintre (m.) en bâtiment (m.).
19. رنګوټ
[rangóṭ] (n.m.) soldat (m.) novice.
20. رنګين
[rangín] (adj.m.) coloré; beau; joli.