Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ر رؤ را رب رت رج رح رخ رد رذ رز رس رش رص رض رط رع رغ رف رق رم رن ره رو ري رټ رپ رځ رڅ رچ رډ رژ رښ رک رګ رڼ ری رې
رچ رچه رچک رچګ رچڼ رچې
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. رچ
[rač] (n.m.) meubles (m.pl.) / ustensiles (m.pl.) de cuisine (f.).
2. رچه
[rečá] (n.f.) lente (f.).
3. رچکى
[račə́kay] (n.m.) écheveau (m.).
4. رچګان
[račgãn] (n.m.) tourneur (m.).
5. رچګاډی
[račgãḍay] (n.m.) charrue (f.).
6. رچڼى
[račáṇay] (n.m.) tourneur (m.).
7. رچې، رچې کول
[rǝčérǝcǝ́kawǝ́l] (v.t.comp.) émietter.