Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
س سؤ سا سب ست سج سح سخ سد سر سز سس سط سع سغ سف سق سل سم سن سه سو سي سټ سپ سڅ سچ سډ سړ سږ سښ سک سګ سڼ سی سې
سبا سبب سبح سبر سبز سبق سبو سبک سبڼ
[sabãta] (adv.) demain.
3. سبا ناري
[sabānāráy] (n.m.) petit-déjeuner (m.).
4. سبا نه بله ورځ
[sabānábǝ́lawraž] (adv.) après-demain.
5. سبات
[sabãt] (n.m.) véranda (f.).
6. سباوون
[sabāwún] (n.m.) aube (f.).
7. سبايي
[sabāyí] (n.m.) matin (m.); aube (f.).
8. سباګون
[sabāgǔn] (n.m.) cf. سباوون.
9. سبب
[sabáb] (n.m.) cause (f.); raison (f.).
10. سبب کېدل
[sabábkedǝ́l] (v.t.comр.) causer; occasionner.
11. سبحان الله
[subhãnallãh] (excl.) gloire (f.) à Dieu !
12. سبر
[sábәr] (n.m.) cyprès (m.).
13. سبری
[sabráy] (adj.m.) héméralope.
14. سبریتوب
[sabaritób] (n.m.) héméralopie (f.).
15. سبزي
[sabzí] (n.f.pl.) légumes (m.pl.).
16. سبزي کار
[sabzikãr] (n.m.) maraîcher (m.).
17. سبزيجات
[sabziǰát] (n.m.pl.) légumes (m.pl.).
18. سبق
[sabáq] (n.m.) leçon (f.).
19. سبوتاژ
[sbotãž] (n.m.) sabotage (m.).
20. سبوس
[sabús] (n.m.pl.) sons (m.pl.).