Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
س سؤ سا سب ست سج سح سخ سد سر سز سس سط سع سغ سف سق سل سم سن سه سو سي سټ سپ سڅ سچ سډ سړ سږ سښ سک سګ سڼ سی سې
سر سر سر( سرا سرب سرت سرج سرح سرخ سرد سرز سرس سرش سرط سرع سرغ سرف سرق سرل سرم سرن سره سرو سري سرټ سرپ سرځ سرڅ سرچ سرښ سرک سرګ سرۍ سرې
selected terms: 45

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. سره
[sra] (adj.f.) rouge cf. سور. ◊ [srǝ] (adj.m.рl.) rouges. ◊ [sara] (рréр.) avec. ◊ [sǝ́ra] (n.f.) engrais (m.); fumier (m.). ◊ [srǝ] (n.m.pl.) or (m.). ◊ More…
[lasā́raterawǝ́l] (v.t.comp.) se débarrasser de.
3. سره انډولول
[saraanḍwalawǝ́l] (n.m.) égaliser; niveler.
4. سره بانجان
[srǝbānǰãn] (n.m.рl.) tomates (f.pl.).
5. سره بانجڼ
[srәbānǰᶕṇ] (n.m.pl.) tomates (f.pl.).
6. سره برابرول
[sarabarābarawǝ́l] (v.t.comp.) égaliser; équilibrer.
7. سره بېلول
[sarabelawǝ́l] (loc.adv.) séparer; scinder.
8. سره تبه
[srátǝ́ba] (n.f.) typhoïde (f.).
9. سره تړلي
[sarataṛǝ́lay] (adj.m.) lié.
10. سره جنګېدل
[saraǰangedǝ́l] (v.t.simple) se faire la guerre; se battre; se heurter.
11. سره خاوره
[sraxā́wra] (n.f.) montmorillonite (f.).
12. سره ددې
[sarádede] (adv.) néanmoins.
13. سره راټولېدنه
[sararāṭoledǝ́na] (n.f.) rassemblement (m.); réunion (f.).
14. سره زر
[srᶕzar] (n.m.pl.) or (m.).
15. سره زرغونه
[srázarǧuná] (n.f.) arc-en-ciel (m.).
16. سره سرېښدل
[sarasreӽedǝ́l] (v.i.comр.) s'agglutiner; se coller.
17. سره شريکول
[sarsšarikawǝ́l] (v.t.comp.) partager.
18. سره شنه
[srašná] (n.f.) arc-en-ciel (m.).
19. سره غاړه
[sráǧãṛa] (n.f.) œ‍sophage (m.).
20. سره غبرګول
[saraǧbargawǝ́l] (v.t.comp.) jumeler.