Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
س سؤ سا سب ست سج سح سخ سد سر سز سس سط سع سغ سف سق سل سم سن سه سو سي سټ سپ سڅ سچ سډ سړ سږ سښ سک سګ سڼ سی سې
سه سها سهر سهل سهم سهن سهه سهو سهي سهی سهې
[sešambá] (n.f.) mardi (m.).
3. سه شنبې
[sešambe] (n.f.) mardi (m.).
4. سه پایه
[seрāyá] (n.f.) trépied (m.).
5. سهار
[sahãr] (n.m.) matin (m.).
6. سهار ناري
[sahārnāráy] (n.m.) petit déjeuner (m.).
7. سهار وختي
[sahãrwaxtí] (adv.) tôt le matin.
8. سهارنی
[sahāranáy] (adj.m.) matinal.
9. سهارنی باد
[sahāranáybãd] (n.m.) brise (f.).
10. سهارنۍ
[sahāranǝ́y] (n.f.) petit déjeuner (m.).
11. سهارګاه
[sahārgã] (n.f.) aurore (f.).
12. سهام
[sahām] (n.m.pl.) parts (f.pl.); actions (f.pl.) (bancaires).
13. سهامي
[sahāmí] (adj.m./f.) anonyme (société (f.)), par actions (f.pl.).
14. سهاک
[sahãk] (n.m.) nom (m.) d’une tribu pashtoune.
15. سهروردي
[suharwardí] (n.f.) Sohrawardi (rite (m.) mystique).
16. سهل
[sahǝ́l] (v.t.simple) tolérer; digérer.
17. سهل انګاري
[sahlangārí] (n.f.) négligence (f.).
18. سهلی
[sahǝ́lay] (adj.m.) digéré; toléré.
19. سهم
[sáhәm] (n.m.) part (f.); action (f.).
20. سهم اخستل
[sahǝmaxǝstǝ́l] (v.t.comр.) participer.