Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
س سؤ سا سب ست سج سح سخ سد سر سز سس سط سع سغ سف سق سل سم سن سه سو سي سټ سپ سڅ سچ سډ سړ سږ سښ سک سګ سڼ سی سې
سټ سټا سټر سټه سټو سټک سټې
[saṭãr] (n.m.pl.) mûres (f.pl.) sechées puis moulues.
3. سټاله
[saṭālá] (n.f.) estimation (f.).
4. سټرلنېګ
[sṭarlíng] (n.m.) livre sterling (m.).
5. سټه
[sᶕṭa] (n.f.) tronc (m.) (arbre (m.)); souche (f.); bloc (m.).
6. سټه ايستل
[sǝṭaistǝ́l] (v.t.simple) déraciner.
7. سټول
[sᶕṭawᶕl] (v.t.comp.) massacrer.
8. سټونه
[saṭawǝ́na] (n.f.) massacre (m.).
9. سټوپ
[sṭú́p] (n.m.) réchaud (m.).
10. سټک
[saṭák] (n.m.) marteau (m.).
11. سټک کاري
[saṭəkkārí] (n.f.) martelage (m.).
12. سټېج
[sṭeǰ] (n.m.) tribune (f.).
13. سټېدل
[saṭedǝ́l] (v.i.comp.) être massacré.
14. سټېدنه
[saṭedǝ́na] (n.f.) massacre (m.).
15. سټېده
[saṭedǝ́] (n.m.) fait (m.) de massacrer.
16. سټېشن
[sṭešan] (n.m.) station (f.).
17. سټېډيوم
[sṭeḍyom] (n.m.) stade (m.).