Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شل شل شلا شلت شلخ شلد شلغ شلم شلن شله شلو شلي شلک شلګ شلی شلې
[šlawǝ́lay] (adj.m.) rompu; scindé; déchiré.
3. شلومبې
[šlumbé] (n.f.pl.) 
cf. شړومبې.
4. شلونه
[šlawǝ́na] (n.f.) action (f.) de romрre / scinder / déchirer.