Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شنا شنب شنج شنخ شند شنل شنن شنه شنو شنټ شنځ شنډ شنک شنګ شنې
[šnãxta] (n.f.) épitaphe (f.); pierre (f.) tombale cf. شنخته. ◊ [šnāxtá] (adj.m./f.) familier, ami.
3. شناختي پاس
[šnãxtiрãs] (n.m.) carte (f.) d'identité (f.).
4. شناخڅه
[šnãxca] (n.f.) sansonnet (m.).
5. شناز
[šanā́z] (n.m.) bouée (f.).
6. شناورګی
[šnāwárgay] (adj.m.) poivre (m.) et sel (m.).
7. شناوۍ
[šnāwǝ́y] (n.f.рl.) babeurre (m.) dilué.