Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شپا شپت شپن شپه شپو شپي شپړ شپږ شپې
[špaẓcǝ́nḍay] (adj./n.m.) hexagonal; hexagone (m.).
3. شپږ کروهي
[špaẓkrohí] (n.f.) faubourg (m.).
4. شپږم
[šрaẓám] (adj.num.) sixième.
5. شپږمه
[ӽpaẓǝ́ma] (n.f.) samedi (m.).
6. شپږن
[špǝẓán] (adj.m.) pouilleux.
7. شپږه
[špǝ́ẓa] (n.f.) cf. سپږه.
8. شپږک
[špǝẓák] (adj.m.) pouilleux.
9. شپږۍ
[špǝẓǝ́y] (n.f.) punaise (f.).