Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شڼا شڼش شڼه شڼې
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. شڼا
[šᶕṇā] (n.f.) 1. déchaînement (m.) 2. hennissement (m.); barrissement (m.).
[šṇāwáy] (adj.m.) poivre et sel.
3. شڼاوۍ
[šṇāwǝ́y] (n.f.) 1. babeurre (m.) très dilué 2. algue (f.).
4. شڼشڼی
[šaṇšaṇáy] (n.m.) grelot (m.).
5. شڼهار
[šǝṇahãr] (n.m.) hennissement (m.).
6. شڼېدل
[šᶕṇedᶕl] (v.i.simple) hennir; barrir cf. ششنېدل.
7. شڼېدنه
[šanedǝ́na] (n.f.) hennissement (m.).
8. شڼېده
[šaṇedǝ́] (n.m.) hennissement (m.).