Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
selected terms: 1,049

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. ش
[šin] (n.m.) nom (m.) de la vingt-quatrième lettre de l'alphabet (m.) pashto.
2. ش ‍~
[š ‍~] (rad.prés.) radical présent 2 de كېدل.
3. شا
[šā] (n.f.) dos (m.); arrière (m.).
4. شا (په) ټپول
[рǝšāṭapawə́l] (v.t.simple) encourager; inciter.
5. شا اړول
[šāṛawǝ́l] (v.t.simple) tourner le dos.
6. شا ته اچول
[šãtaačawǝ́l] (v.t.simple) retarder; différer; ajourner.
7. شا ته بوول
[šãtabowǝ́l] (v.t.comp.) rétrograder; reculer.
8. شا ته تلل
[šãtatlǝ́l] (v.i.comp.) reculer.
9. شا ته تمبول
[šãtatambawǝ́l] (v.t.simple) refouler.
10. شا ته راتګ
[šãtarātág] (n.m.) régression (f.).
11. شا ته پاتې
[šātaрā́te] (adj.m./f.) arriéré.
12. شا ته پورې وهل
[šãtaрórewahǝ́l] (v.t.comp.) reculer.
13. شا وخوا
[šāoxwã] (n.f.) alentours (m.pl.); environs (m.pl.).
14. شا وژنه
[šawažǝ́na] (n.f.) régicide (m.).
15. شا وژونکی
[šahwažúnkay] (adj./n.m.) régicide (m.).
16. شا په شا
[šapǝša] (adv.) dos (m.) à dos (m.).
17. شا کول
[šākawə́l] (v.t.comp.) tourner le dos.
18. شاب
[šāb] (n.m.) couteau (m.); dague (f.).
19. شاباز
[šābā́z] (n.m.) cf. شهباز .
20. شاباس
[šãbās] (interj.) bravo !; hourra !