Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ض ضا ضب ضخ ضد ضر ضع ضل ضم ضو ضي
ضاب ضام ضاي
[zābetá] (n.f.) règle (f.); règlement (m.).
3. ضابطي
[zābetí] (n.f.) rang (m.) / fonction (f.) de lieutenant (m.).
4. ضامن
[zāmén] (n.m.) garant (m.).
5. ضامن کېدل
[zāmenkedǝ́l] (v.t.comp.) se porter garant (m.).
6. ضامنېدل
[zāmenedᶕl] (v.i.comp.) se porter garant (m.).
7. ضايع
[zāye'] (adj.m./f.) gâché; abîmé.
8. ضايع کول
[zāye'kawᶕl] (v.t.comp.) gâcher.
9. ضايع کېدنه
[zāye'kedǝ́na] (n.f.) gâchis (m.).
10. ضايعه
[zaye'á] (n.f.) perte (f.).