Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غر غر غرا غرب غرت غرج غرز غرش غرض غرغ غرف غرق غرل غرم غرن غره غرو غري غرپ غرځ غرڅ غرچ غرډ غرک غرګ غرۍ غرې
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. غره
[ǧará] (adj.m./f.) hautain, arrogant. ◊ [ǧǝ́ra] (n.f.) cul (m.). ◊ [ǧára] (n.f.) sorte (f.) chant (m.) de début (m.) d'attan (danse (f.) nationale afghane).
[deǧrǝlamǝ́n] (n.f.) pied (m.) d'une montagne.
3. غره وال
[ǧrəwãl] (n.m.) montagnard (m.).
4. غره ګرزېدونکی
[ǧrǝgarzedúnkay] (n.m.) alpiniste (m./f.).
5. غرهار
[ǧarahãr] (n.m.) vrombissement (m.).