Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غر غر غرا غرب غرت غرج غرز غرش غرض غرغ غرف غرق غرل غرم غرن غره غرو غري غرپ غرځ غرڅ غرچ غرډ غرک غرګ غرۍ غرې
[ǧaríb] (adj./n.m.) pauvre (m./f.); nécessiteux (m.); humble.
3. غريب خانه
[ǧaríbxāná] (n.f.) hospice (m.).
4. غريبانه
[ǧaribāná] (adv.) humblement.
5. غريبول
[ǧaríbawǝ́l] (v.t.comр.) paupériser; appauvrir.
6. غريبي
[ǧaribí] (n.f.) pauvreté (f.); paupérisation (f.); indigence (f.).
7. غريبکار
[ǧaribkãr] (n.m.) prolétaire (m./f.).
8. غريبېدل
[ǧaríbedǝ́l] (v.i.comр.) s'appauvrir.
9. غريبېده
[ǧaríbedǝ́] (n.m.) appauvrissement (m.); paupérisation (f.).
10. غريز
[ǧaríz] (n.m.) cf. غرنی.
11. غريزه
[ǧarizá] (n.f.) instinct (m.).
12. غريزي
[ǧarizí] (adj.m./f.) instinctif.
13. غريڅی
[ǧarecáy] (n.m.) cf. غرنی.
14. غريچی
[ǧaričáy] (adj./n.m.) montagneux, montagnard (m.).