Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غل غل غلا غلب غلج غلز غلش غلط غلظ غلغ غلم غله غلو غلى غلي غلچ غلګ غلی غلې
[ǧáleǧáče] (n.f.pl.) esquive (f.).
3. غلې والا
[ǧalewālã] (n.m.) céréalier (m.).
4. غلېب
[ǧaleb] (n.m.) tromperie (f.); fraude (f.); triche (f.).
5. غلېچ
[ǧaleč] (adj.m.) puissant; fort, costaud.