Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
[ǧobãṛay] (n.m.) variété (f.) de puce (f.).
3. غوباڼی
[ǧobāṇay] (n.m.) taon (m.).
4. غوبر
[ǧobár] (n.m.) vacarme (m.); tumulte (m.).
5. غوبری
[ǧobáray] (n.m.) joue (f) cf. غومبورى.
6. غوبل
[ǧobál] (n.m.) action (f.) de battre le blé.
7. غوبلول
[ǧobālawǝ́l] (v.t.) battre le blé.
8. غوبني
[ǧobaní] (n.f.) métier (m.) de bouvier (m.).
9. غوبنی
[ǧobanáy] (n.m.) bouvier (m.).
10. غوبه
[ǧobá] (n.m.) bouvier (m.).
11. غوبون
[ǧobún] (n.m.) bouvier (m.).
12. غوبېړ
[ǧ̄wǝbéṛ] (n.m.) clameur (f.); tapage (m.).