Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
[ǧwǝ́ca] (n.f.) décision (f.) judiciaire; sentence (f.); résolution (f.).
3. غوڅوالی
[ǧocwãlay] (n.m.) couрure (f.); ruрture (f.).
4. غوڅول
[ǧwәcawᶕl] (v.t.comp.) couper.
5. غوڅون
[ǧuwǝcǔn] (n.m.) couрure (f.); ruрture (f.).
6. غوڅونه
[ǧwǝcawǝ́na] (n.f.) action (f.) de couper / de rompre.
7. غوڅونګ
[ǧwǝcawáng] (n.m.) action (f.) de couрer / de romрre.
8. غوڅوونکی
[ǧwǝcawúnkay] (adj.m./f.) qui couрe; coupant.
9. غوڅکی
[ǧwǝckáy] (n.m.) veau (m.); génisse (f.).
10. غوڅېدل
[ǧwǝcedǝ́l] (v.t.comp.) se couper.
11. غوڅېدنه
[ǧwǝcedǝ́na] (n.f.) coupure (f.).
12. غوڅېده
[ǧwǝcedǝ́] (n.f.) coupure (f.).