Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
selected terms: 46

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. غوړ
[ǧwaṛ] (adj. / n.m.) huileux; oint; huile (f.), lubrifiant (m.); onguent (m.); . ◊ [ǧoṛ] (n.m.) rancune (f.). ◊ [ǧwaṛ] (adj.m.) beau; ravissant.
[ǧwaṛāšá] (n.f.) boutonnière (f.).
3. غوړانځه
[ǧwǝṛãnja] (n.f.) feu (m.) ardent; flamme (f.).
4. غوړانګه
[ǧwṛānga] (n.f.) rayon (m.); faisceau (m.) lumineux.
5. غوړبېجن
[ǧwaṛbeján] (adj.m.) crasseux et huileux.
6. غوړرنی
[ǧwaṛrǝnay] (n.m.) étal (m.).
7. غوړزاخي
[ǧwaṛzāxí] (n.m.) sorte (f.) de gâteau (m.).
8. غوړلانه
[ǧwaṛlãna] (n.f.) huile (f.) brulée à la surface d'un ustensile.
9. غوړلستوڼی
[ǧwáṛlastúṇay] (adj.m.) riche.
10. غوړلمبه
[ǧwǝ́ṛlambá] (n.f.) feu (m.) ardent; flamme (f.).
11. غوړمالي
[ǧwaṛamālí] (n.f.) flatterie (f.), flagornerie (f.).
12. غوړمبه
[ǧwǝṛambá] (n.f.) feu (m.) ardent; flamme (f.).
13. غوړنجه
[ǧwṛǝ́nǰa] (n.f.) flamme (f.).
14. غوړنځه
[ǧwaṛǝ́nja] (n.f.) flamme (f.).
15. غوړنځی
[ǧwṛanjáy] (n.m.) рigne (f.) .
16. غوړه مال
[ǧwaṛamāl] (n.m.) flatteur (m.); lèche-botte (m.).
17. غوړول
[ǧwaṛawᶕl] (v.t.comp.) oindre; graisser. ◊ [ǧwǝṛawǝ́l] (v.t.comp.) étaler.
18. غوړولې
[ǧoṛawále] (adj.f.) étalé.
19. غوړونه
[ǧwaṛawǝ́na] (n.f.) étalement (m.).
20. غوړونګ
[ǧwaṛawáng] (n.m.) étalement (m.).