Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غښت
[ǧǝӽteltób] (n.m.) robustesse (f.).
3. غښتلتيا
[ǧaӽtaltyã] (n.f.) cf. غښتلتوب.
4. غښتلى
[ǧәӽtᶕlay] (adj.m.) fort; robuste.
5. غښتلي کول
[ǧǝӽtǝ́laykawǝ́l] (v.t.comр.) fortifier; tonifier; muscler.
6. غښتنه
[ǧǝӽtǝ́na] (n.f.) torsion (f.).
7. غښتنګ
[ǧǝӽtáng] (n.m.) torsion (f.).
8. غښته
[ǧǝӽtǝ́] (n.f.) torsion (f.). ◊ [ǧaӽtá] (n.f.) 1. rancune (f.); complot (m.). 2. sorte (f.) de coiffure (f.).
9. غښتی
[ǧǝ́ӽtay] (adj.m.) torsadé; tressé.