Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لاش
[lāš] (n.m.) abîme (m.); ravin (m.); précipice (m.). ◊ [lāš] (n.m.) cadavre (m.); carcasse (f.).
[lāšo'ǔr] (n.m.) inconscience (f.).
3. لاشعوري
[lāšo'urí] (adj.m./f./adv./n.f.) inconscient; inconsciemment; inconscience (f.).
4. لاشعوريت
[lāšu'uryát] (n.m.) inconscience (f.).