Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
selected terms: 22

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لام
[lām] (n.m.) nom (m.) de la lettre ل. ◊ [lām] (n.m.) ligne (f.), fil (m.).
[lāmtaṛǝ́l] (v.t.) aligner.
3. لام لباس
[lāmlebãs] (n.m.) 1. comportement (m.) 2. habillement (m.).
4. لام کلام
[lāmkalām] (n.m.) conversation (f.); causerie (f.).
5. لاما
[lãmā] (n.f.) lama (m.).
6. لامبا
[lāmbã] (n.f.) bain (m.); baignade (f.).
7. لامبات
[lāmbãt] (n.f.) sucre (m.) candi.
8. لامبل
[lambǝ́l] (v.i.simple) nager; se baigner.
9. لامبنه
[lāmbǝ́na] (n.f.) baignade (f.).
10. لامبو
[lāmbó] (n.f.) natation (f.); nage (f.).
11. لامبو وهل
[lābówahǝ́l] (v.t.simple) nager; flotter.
12. لامبو وهنه
[lāmbówahǝ́na] (n.f.) nage (f.); natation (f.); flottaison (f.).
13. لامبو وهونکی
[lāmbówahúnkay] (n.m.) nageur (m.).
14. لامبوزن
[lāmbozán] (adj./n.m.) nageur (m.).
15. لامحدود
[lāmahdúd] (adj.m.) illimité; sans bornes (f.pl.); infini.
16. لامذهبه
[lāmazhába] (adj.m./f.) athée.
17. لامذهبي
[lāmazhabí] (n.f.) athéisme (m.).
18. لامزروع
[lāmazró'] (adj.m.) non-cultivable.
19. لامسه
[lāmesá] (n.f.) toucher (m.).
20. لامل
[lāmǝ́l] (n.m.) cause (f.); motif (m.); raison (f.).