Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
[lāhú] (adj. m./f.) noyé; subgé
.
3. لاهو کول
[lāhukawǝ́l] (v.t.comp.) noyer; subger.
4. لاهو کېدل
[lāhukedǝ́l] (v.i.comp.) se noyer.
5. لاهوت
[lāhút] (n.m.) le divin
.
6. لاهوتي
[lāhutí] (adj. m./f.) divin.