Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
[lāṭrǝ́y] (n.f.) loterie (f.).
3. لاټه وړم کال
[láṭawaṛamkãl] (adv.) il y a deux ans (m.pl.).
4. لاټو
[lāṭú] (n.m.) toupie
 (f.).
5. لاټول
[lāṭól] (n.f.) poète (m.).
6. لاټوګان
[lāṭugãn] (n.m.pl.) cocons (m.pl.) de pavot (m.).
7. لاټين
[lãṭayn] (n.m.) lanterne.(f.).
8. لاټۍ
[lāṭáy] (n.f.) gourdin (m.).