Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لاړ
[lāṛ] (n.m.) chaîne (f.) (de perles (f.pl.) / de fleurs (f.pl.) / de montagnes (f.pl.)).
[lāṛš] (rad.рrés.) radical présent 2 de تلل.
3. لاړجن
[lārǰán] (adj./n.m.) 1. baveux 2. pourpier (m.).
4. لاړن
[lāṛán] (adj.m.) baveux.
5. لاړو
[lāṛú] (adj./n.m.) baveux (m.).
6. لاړول
[lāṛawə́l] (v.t.simple) terminer; anéantir.
7. لاړيجن
[lāṛeǰán] (adj.m.) baveux.
8. لاړژن
[lāṛžán] (adj.m.) baveux.
9. لاړې
[lāṛé] (n.f.pl.) bave (f.); salive (f.).
10. لاړې بهېدل
[lãṛebahedǝ́l] (v.t.simple) baver; saliver.