Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
[lāaqál] (adv.) tout au moins.
3. لا انتها
[lāentehã] (n.f.) infini (m.).
4. لا بل سبا
[lābǝlsabā] (n.m.) surlendemain (m.).
5. لا بل ګهيځ
[lābǝ́lgahij] (n.m.) surlendemain (m.).
6. لا درکه
[lādaráka] (adj.m.) perdu; égaré; disparu.
7. لا وړمه شپه
[lāwǝṛmašpá] (n.f.) lendemain (m.) soir
.
8. لا وېشل
[lāwešǝ́l] (v.t.simple) subdiviser.
9. لا ښه
[lãӽǝ] (adv.) mieux; meilleur.
10. لاابال
[lāabãl] (adj.m.) indifférent; insouciant.
11. لاابالي
[lāabālí] (adj.m./f.) insouciant; négligeant.
12. لابراتوار
[lābrātwãr] (n.m.) laboratoire (m.).
13. لابل پرون
[lābǝ́lparun] (adv.) avant-hier.
14. لابوړي
[lābóṛi] (n.f.) flatterie (f.).
15. لاترۍ
[lātrᶕy] (n.f.) loterie (f.).
16. لاتيني
[lātiní] (adj.m./f.) latin.
17. لاتېر کال
[lātérkāl] (adv.) l'année (f.) d'avant; l'an (m.) dernier.
18. لاجبر
[lāǰbár] (n.m.) lapis-lazuli (m.), lapis (m.).
19. لاجبري
[lāǰbarí] (adj.m./f.) azuré.
20. لاجرم
[lāǰarám] (adv.) sans doute (m.).