Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لر لر لرت لرز لرش لرغ لرل لرم لرن لره لرو لرى لري لرګ لری لرۍ لرې
[larǧún] (adj.m./adv.) ancien; auparavant.
3. لرغون پېژندنه
[larǧunpežandᶕna] (n.f.) archéologie (f.).
4. لرغون پېژندونکی
[larǧúnpežandúnkay] (n.m.) archéologue (m./f.).
5. لرغونتوب
[larǧuntób] (n.m.) ancienneté (f.); antiquité (f.).
6. لرغونوالى
[larǧunwãlay] (n.m.) ancienneté (f.); antiquité
 (f.).
7. لرغونى
[arǧúnay] (adj.m.) ancien; antique.
8. لرغوني آثار
[larǧúniāsãr] (n.m.рl.) antiquité (f.).
9. لرغونپلور
[larǧunplór] (n.m.) antiquaire (m.).
10. لرغونپلوری
[laǧunplóray] (n.m.) antiquaire (m.).
11. لرغونپوه
[larǧunpóh] (n.m.) archéologue (m./f.).
12. لرغونپوهنه
[larǧunpohǝ́na] (n.f.) archéologue (m./f.).
13. لرغونې زمانه
[larǧúnezamāná] (n.f.) antiquité (f.).