Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لر لر لرت لرز لرش لرغ لرل لرم لرن لره لرو لرى لري لرګ لری لرۍ لرې
selected terms: 52

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لر
[lar] (adj.m./adv.) éloigné; en bas. ◊ [lar] (adj.m.) battu; vaincu.
[lárawӽay] (n.m.) beau-frère (m.) (frère (m.) de l'épouse (f.)).
3. لر ليد
[lǝrlíd] (n.m.) 1. perspective (f.) 2. prévoyance (f.).
4. لر ليدی
[lǝrlíday] (adj./n.m.) visionnaire (m.); prévoyant.
5. لر ليکی
[lǝrlíkay] (n.m.) téléscripteur (m.).
6. لر وبر
[lárawbár] (adj.m.) du haut et du bas.
7. لرتېرمهال
[lártermahāl] (n.m.) plus-que parfait (m.).
8. لرزش
[larzǝ́š] (n.m.) tremblement (m.); frisson (m.).
9. لرزول
[larzawə́l] (v.t.simple) faire trembler.
10. لرزی
[larzáy] (n.m.) sorte (f.) de gant (m.).
11. لرزېدل
[larzedǝ́l] (v.i.simple) trembler; frissonner; trésaillir.
12. لرزېدنه
[larzedǝ́na] (n.m.) tremblement (m.); frisson (m.); tressaillement (m.).
13. لرشن
[laršán] (n.m.) aliments (m.pl.) dans l'estomac (m.) des animaux (m.pl.).
14. لرغن
[laraǧán] (adj.m.) insomniaque.
15. لرغون
[larǧún] (adj.m./adv.) ancien; auparavant.
16. لرغون پېژندنه
[larǧunpežandᶕna] (n.f.) archéologie (f.).
17. لرغون پېژندونکی
[larǧúnpežandúnkay] (n.m.) archéologue (m./f.).
18. لرغونتوب
[larǧuntób] (n.m.) ancienneté (f.); antiquité (f.).
19. لرغونوالى
[larǧunwãlay] (n.m.) ancienneté (f.); antiquité
 (f.).
20. لرغونى
[arǧúnay] (adj.m.) ancien; antique.