Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لفا لفت لفظ
[lafāzí] (n.f.) verbiage (m.).
3. لفافه
[lefāfá] (adv./n.f.) 1. enveloppe (f.) 2. à mots (m.pl.) couverts.
4. لفت
[left] (n.m.) ascenseur (m.); élévateur (m.).
5. لفظ
[lafz] (n.m.) vocable (m.); mot (m.).
6. لفظاً
[lafzán] (adv.) verbalement.
7. لفظي
[lafzí] (adj.m./f.) verbal.