Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[lobatǝ́l] (v.t.simple) adjurer; faire jurer; faire prêter serment (m.).
[lobáta] (n.f.) рouрée (f.); marionnette (f.).
3. لوبتک
[lóbtak] (n.m.) 1. marionnette (f.); poupée (f.) 2. acteur (m.).
4. لوبتکه
[lobtǝ́ka] (n.f.) marionnette (f.); poupée (f.).
5. لوبغالى
[lobǧãlay] (n.m.) stade (m.); terrain (m.) de jeu (m.).
6. لوبغاړى
[lobǧãṛay] (n.m.) joueur (m.), acteur (m.).
7. لوبلړۍ
[loblaṛǝ́y] (n.f.) tournoi (m.).
8. لوبه
[lóba] (n.f.) jeu (m.).
9. لوبول
[lobawᶕl] (v.t.simple) faire jouer.
10. لوبيا
[lobyã] (n.f.) haricot (m.).
11. لوبځای
[lobjãy] (n.m.) stade (m.); terrain (m.) de jeu (m.).
12. لوبڅی
[lobcáy] (n.m.) jouet (m.).
13. لوبډله
[lobḍála] (n.f.) équipe (f.) sportive.
14. لوبې کول
[lóbekawᶕl] (v.t.simple) jouer.
15. لوبېدل
[lobedǝ́l] (v.i.simple) jouer.