Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لوټ
[loṭ] (n.m.) billet (m.) de banque (f.). ◊ [luṭ] (adj./n.m.) pillé; pillage (m.).
[luṭtālãn] (n.m.) pillage (m.); saccage (m.).
3. لوټ ماري
[luṭmārí] (n.f.) pillage (m.); saccage (m.).
4. لوټ ميری
[luṭmíray] (n.m.) brigand (m.) en chef.
5. لوټ پاټ
[luṭpãṭ] (n.m.) pillage (m.); saccage (m.).
6. لوټل
[luṭǝ́l] (v.t.comp.) piller; saccager.
7. لوټمار
[luṭmãr] (adj./n.m.) pillard (m.).
8. لوټمل
[luṭmál] (n.m.) Herne (f.).
9. لوټه
[lúṭa] (n.f.) motte (f.) de terre (f.).
10. لوټول
[luṭawᶕl] (v.t.comp.) piller.
11. لوټکه
[luṭáka] (n.f.) 1. danseuse (f.) 2. galipette (f.).
12. لوټېدل
[luṭedᶕl] (v.i.comp.) être pillé.
13. لوټېری
[lūṭeray] (n.m.) pilleur (m.); brigand (m.).