Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
[lúclaǧaṛ] (adj.m./adv.) complètement nu.
3. لوڅ لپړ
[lúclapaṛ] (adj.m./adv.) complètement nu.
4. لوڅ پوڅ
[lucpúc] (adj.m./adv.) complètement nu.
5. لوڅاوو
[lucāwú] (adj./n.m.) découvreur (m.); révélateur (m.).
6. لوڅتوب
[luctób] (n.m.) nudité (f.).
7. لوڅتيا
[luctyã] (n.f.) nudité (f.).
8. لوڅوالى
[lucwãlay] (n.m.) nudité (f.).
9. لوڅول
[lucawᶕl] (v.t.comp.) 1. dénuder 2. détrousser.
10. لوڅونه
[lucawǝ́na] (n.f.) dénudation (f.); révélation (f.); divulgation (f.).
11. لوڅي پښې
[locepӽé] (adj.f.pl.) pieds-nus (m.рl.).
12. لوڅکه
[lūcaka] (n.f.) poupée (f.), marionnette (f.).
13. لوڅکی
[lucakay] (adj.m.) flatteur, flagorneur.
14. لوڅې پوڅې
[lucepuce] (n.f.pl.) supplications (f.рl.), imploration (f.).
15. لوڅېدل
[lucedᶕl] (v.i.comp.) se dénuder.