Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[lwaӽtǝ́l] (v.t.simple) détruire. ◊ [lwǝӽtǝ́l] (v.i.simple) migrer; décamper.
[lwaӽtǝ́na] (n.f.) destruction (f.), démolition (f.).
3. لوښتي
[loӽə́ti] (n.f.pl.) eaux (f.pl.) usées.
4. لوښتی
[lwaӽtáy] (n.m.) amande (f.) sauvage.
5. لوښه
[lóӽa] (n.f.) caractère (m.).
6. لوښى
[lóӽay] (n.m.) pot (m.); récipient (m.); vaisselle (f.); ustensile (m.).
7. لوښي لرګي
[lóӽilargí] (n.m.рl.) ustensiles (m.pl.).
8. لوښينه
[loӽína] (n.f.) eau (f.pl.) usée.