Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لو لو لوا لوب لوت لوح لوخ لود لور لوز لوس لوش لوط لوظ لوغ لول لوم لون لوه لوو لوي لوټ لوپ لوڅ لوچ لوډ لوړ لوږ لوژ لوښ لوک لوګ لوڼ لوی لوې
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لوی
[lǝ́way] (n.m.) couplet (m.) de سوی. ◊ [loy] (adj./n.m.) grand (m.).
[loyaxtár] (n.m.) fête (f.) du mouton / du sacrifice.
3. لوی اسقف
[loyosqóf] (n.m.) archevêque (m.), primat (m.).
4. لوی درستيز
[loydrastíz] (n.m.) chef (m.) d'état-major (m.).
5. لوی رنځ
[lóyranǰ] (n.m.) typhoïde (f.).
6. لوی زړه
[loyzṛǝ́] (n.m.) magnanimité (f.).
7. لوی لوی
[lwáylwáy] (adj.m.) varié.
8. لوی مارکېټ
[loymārkéṭ] (n.m.) supermarché (m.).
9. لوی واټ
[loywãṭ] (n.m.) avenue (f.).
10. لوی وزير
[loywazír] (n.m.) premier ministre (m.).
11. لوی پاسوال
[loýpāswāl] (n.m.) général (m.) de corps d'armée (m.) (de police (f.)).
12. لوی پوهاند
[loyрohãnd] (n.m.) sommité (f.).
13. لوی څارنوال
[loycāranwā́l] (n.m.) procureur (m.) général.
14. لوی ډنډ
[loyḍánd] (n.m.) lac (m.).
15. لوی ښار
[loyӽãr] (n.m.) métropole (f.).
16. لوی کار
[loykãr] (n.m.) exploit (m.).
17. لویي
[loyí] (n.f.) sorte (f.) de couverture (f.).
18. لویښت
[loyǝ́ӽt] (n.m.) croissance (f.); fait (m.) de grandir.