Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لټ لټ لټا لټت لټر لټل لټن لټه لټو لټي لټپ لټک لټې
[laṭluрṛí] (n.m.рl.) bagage (m.).
3. لټ په لټ اوښتل
[laṭрǝlaṭawǝӽtǝ́l] (v.i.simple) se tortiller.
4. لټ پټ کول
[laṭрaṭkawǝ́l] (v.t.comр.) fouiller de fond en comble.