Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لپ لپا لپه لپو لپړ لپک
[lápsat] (n.m.) cf. لپ څټ.
3. لپ څټ
[lápcaṭ] (adj.m.) prospère; verdoyant.
4. لپاڼډی
[laрãṇḍay] (adj./n.m.) gréviste (m./f.).
5. لپاڼکی
[laрãṇkay] (adj./n.m.) gréviste (m./f.).
6. لپه
[lápa] (n.f.) quantité (f.) contenue dans le creux des deux mains (f.рl.) réunies.
7. لپو
[lapú] (n.m.) vague (f.); onde (f.).
8. لپوس
[lapús] (n.m.) besogneux; nécessiteux.
9. لپړ
[lápaṛ] (adj.m.) frissonnant; nu.
10. لپړو
[laрṛú] (adj./n.m./f.) 1. vagabond 2. vantard.
11. لپړى
[lapṛáy] (n.m.) boue (f.).
12. لپړېدل
[laрṛedǝ́l] (v.i.simple) trembler; frissonner.
13. لپکۍ
[laрkǝ́y] (n.f.) sorte ( f.) de louche (f.).