Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لڅ لڅ لڅا لڅت لڅو لڅې
[lǝclaǧáṛ] (adj.m.) complètement nu.
3. لڅ لپړ
[lǝclapáṛ] (adj.m.) complètement nu.
4. لڅ پڅ
[lǝ́cpǝc] (adj.m.) complètement nu.
5. لڅاوو
[lacāwú] (n.m.) découvreur (m.); surveillant
 (m.).
6. لڅتوب
[ləctób] (n.m.) nudité (f.).
7. لڅوالی
[lǝcwālay] (n.m.) cf. لوڅوالی.
8. لڅول
[lǝcawǝ́l] (v.t.comp.) cf. لوڅول.
9. لڅونه
[lacawǝ́na] (n.f.) dénudation (f.).
10. لڅې پښې
[lǝ́cǝpӽe] (adj.f.pl.) pieds-nus.
11. لڅېدل
[lǝcedǝ́l] (v.i.comp.) cf. لوڅېدل.
12. لڅېدنه
[lacedǝ́na] (n.m.) dénudation (f.).
13. لڅېده
[lacedǝ́] (n.m.) dénudation (f.).