Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لډر لډه لډو
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لډر
[laḍár] (adj./n.m.) 1. marchand (m.) de tapis (m.pl.) 2. personne (f.) errante. 3.idiot
2. لډه
[laḍá] (n.f.) ballot (m.) de foin (m.).
3. لډو
[laḍú] (n.m.pl.) crotte (f.) (cheval (m.), âne (m.)).