Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لړ لړا لړب لړز لړس لړش لړغ لړل لړم لړن لړه لړو لړی لړۍ لړې
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لړۍ
[laṛᶕy] (n.f.) chaîne (f.); série (f.). ◊ [laṛǝ́y] (n.f.) dodo (m.) (langage d'enfant) .
[laṛáylaṛáy] (adj.m./f./adv.) successif; successivement.
3. لړۍ کول
[laṛǝ́ykawǝ́l] (v.t.simple) faire dodo (m.).