Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لږ لږ لږ، لږت لږه لږو لږڅ لږچ لږک لږی لږې
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[lǝẓwãla] (n.f.) déficit (m.); manque (m.); pénurie (f.); insuffisance (f.).
[lәẓwãlay] (n.m.) insuffisance (f.); modicité (f.); manque (m.).
3. لږوبه
[laẓúba] (n.f.) sécheresse (f.).
4. لږول
[lәɀawᶕl] (v.t.comp.) diminuer; réduire; décroître; amenuiser.
5. لږون
[laẓǔn] (n.m.) modicité (f.); manque (m.); pénurie (f.); insuffisance (f.).
6. لږونه
[lǝẓawǝ́na] (n.f.) diminution (f.); réduction (f.); amenuisement (m.).