Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لېب لېد لېر لېز لېس لېش لېف لېم لېن لېو لېي لېټ لېڅ لېچ لېړ لېږ لېښ لېک
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لېر
[ler] (n.m.) colonne (f.) centrale d'une tente. ◊ [ler] (n.m.) chevreaux (m.).
[lerbānǝ́] (n.m.pl.) pluriel de لېربه
3. لېربنه
[lerbaná] (n.f.) bergère (f.), gardienne (f.) d'agneaux (m.pl.) et de chevreaux (m.pl.).
4. لېربه
[lerbá] (n.m.) cf. لېربون.
5. لېربون
[lerbún] (n.m.) berger (m.) d'agneaux (m.pl.) et de chevreaux (m.pl.).
6. لېرليد
[lerlíd] (n.m.) jumelles (f.pl.), long-vue (f.).
7. لېروونی
[lerawúnay] (n.m.) bois (m.) flotté.
8. لېري
[léri] (n.m.pl.) troupeau (m.) d'agneaux (m.рl.) et de chevreaux (m.рl.).
9. لېرګيرک
[lérgirák] (n.m.) bavoir (m.); bavette (f.).
10. لېرګی
[lergáy] (n.f.) lobe (m.) d'oreille (f.).
11. لېرۍ
[lerǝ́y] (n.f.) sentier (m.).
12. لېرې
[lére] (adj.m./f.) éloigné; distant; reculé; lointain.
13. لېرې والی
[lerewãlay] (n.m.) éloignement (m.).
14. لېرې کول
[lerekawǝ́l] (v.t.comp.) cf. لرې کول.
15. لېرېتوب
[leretób] (n.m.) éloignement (m.).