Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لېب لېد لېر لېز لېس لېش لېف لېم لېن لېو لېي لېټ لېڅ لېچ لېړ لېږ لېښ لېک
[leӽᶕl] (v.i.simple) émigrer; lever le camp cf. لېږدېدل.
3. لېښنه
[leǝna] (n.f.) migration (f.); décampement (m.).
4. لېښول
[leӽawə́l] (v.t.simple) faire migrer.
5. لېښۍ
[leӽǝ́y] (n.f.) rhubarbe (f.).
6. لېښېدل
[leӽedǝ́l] (v.t.simple) émigrer.
7. لېښېدلی
[leӽedǝ́lay] (n.m.) migrant (m.).
8. لېښېدنه
[leӽedǝ́na] (n.f.) migration (f.); décampement (m.).
9. لېښېدونکی
[leӽedúnkay] (adj.m.) migrateur.