Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
م م. مؤ ما مب مت مث مج مح مخ مد مذ مر مز مس مش مص مض مط مظ مع مغ مف مق مل مم من مه مو مي مُ مټ مځ مڅ مچ مډ مړ مږ مښ مک مګ مڼ می مۍ مې
من منا منب منت منث منج منح مند منز منس منش منص منط منظ منع منف منق منل منن منه منو منى مني منټ منځ منډ منږ منښ منک منګ منی
selected terms: 318

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. من
[man] (n.m.) décision (f.); volonté (f.); but (m.). ◊ [man] (n.m.) unité (f.) de poids (m.) équivalente à 7066 grammes (m.pl.). ◊ [man] (suff.) suffixe (m.) indiquant la More…
2. منا
[manã] (n.f.) cabane (f.).
3. منابع
[manābé'] (n.f.pl.) ressources (f.pl.).
4. مناجات
[monāǰãt] (n.m.pl.) invocation (f.); litanie (f.).
5. منادي
[monādí] (n.m.) hérault (m.).
6. منار
[monā́r] (n.m.) monument (m.); obélisque (m.).
7. مناره
[monārá] (n.f.) minaret (m.).
8. منازعه
[monāze'á] (n.f.) dispute (f.); litige (m.).
9. مناسب
[mәnāséb] (adj.m.) convenable; approprié; décent.
10. مناسبات
[mәnāsebãt] (n.m.pl.) relations (f.pl.).
11. مناسبت
[mәnāsebát] (n.m.) occasion (f.).
12. مناسبه موقع
[mǝnāsǝ́bamawqé'] (n.f.) opportunité (f.).
13. مناسک
[monāsék] (n.m.pl.) rites (m.pl.); cérémonies (f.pl.).
14. مناصفه
[monāsefá] (n.f.) moitié (f.).
15. مناطق
[manātíq] (n.m.pl.) régions (f.pl.).
16. مناظره
[monāzerá] (n.f.) débat (m.); discussion (f.).
17. مناظره کول
[monāzarakawᶕl] (v.t.simple) débattre.
18. منافات
[monāfãt] (n.m.pl.) incompatibilité (f.).
19. منافع
[manāfé'] (n.m.pl.) intérêts (m.pl.); avantages (m.pl.).
20. منافق
[monāféq] (adj./n.m.) hypocrite (m./f.).