Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[nātãr] (n.m.) dévastation (f.); pillage (f.). ◊ [nātãr] (n.m.) repas (m.) composé de babeurre (m.) et de pain (m.).
[nātārjaрǝ́lay] (n.m.) dévasté; pillé.
3. ناتارګر
[nātārgár] (adj.m.) dévastateur.
4. ناترس
[nātárs] (adj.m./f.) 1. impitoyable; cruel 2. intrépide.
5. ناترسه
[nātársa] (adj.m./f.) 1. impitoyable 2. intrépide.
6. ناتمام
[nātamãm] (adj.m.) inachevé.
7. ناتوان
[nātawãn] (adj.m.) faible; épuisé; impuissant.
8. ناتوانه
[nātawãna] (adj.m./f.) incapable; incompétent; impuissant; faible.
9. ناتواني
[nātawāní] (n.f.) faiblesse (f.); impuissance (f.).
10. ناتکميل
[nātakmíl] (adj.m.) incomplet; inachevé.
11. ناتکۍ
[nātakǝ́y] (n.f.) corps (m.); forme (f.); personnalité (f.).