Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[nājāyǝ́z] (adj./n.m.) interdit (m.); qui n'est pas permis; illicite.
[nāǰāyǝ́zagáṭa] (n.f.) abus (m.).
3. ناجاڼه
[nāǰãṇa] (adj.m./f.) ignorant.
4. ناجه
[nāǰá] (n.f.) brindille (f.).
5. ناجو
[nāǰú] (n.m.) pin (m.).
6. ناجوړتيا
[nāǰoṛtyã] (n.f.) maladie (f.).
7. ناجوړه
[nāǰóṛa] (adj.m./f.) souffrant.
8. ناجوړه کېدل
[nāǰoṛakedᶕl] (v.i.comp.) tomber malade.
9. ناجوړى
[nāǰoṛáy] (adj.m./f.) maladif.
10. ناجوړي
[nāǰoṛí] (n.f.) maladie (f.).
11. ناجي
[nāǰí] (adj./n.m.) sauveur (m.), sauveteur (m.).
12. ناجۍ
[nāǰǝ́y] (n.f.) brindille (f.); petite branche (f.).