Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
[nāǧás] (adj.m.) sale; crasseux.
3. ناغه
[nāǧá] (n.f.) graine (f.) qui n'a pas poussé. ◊ [nāgá] (n.m.) cerne (m.). ◊ [nāǧá] (n.f.) contravention (f.).
4. ناغه کول
[nāǧákawǝ́l] (v.t.comр.) pénaliser.
5. ناغږي
[nāǧaẓí] (n.f.) aphonie (f.).
6. ناغښتلى
[nāǧәӽtᶕlay] (adj./n.m.) 1. non torsadé 2. faible (m./f.); faiblard.
7. ناغېړه
[nāǧéṛa] (adj.m./f.) flémard (fam.); fainéant.
8. ناغېړي
[nāǧeṛí] (n.f.) paresse (f.); fainéantise.