Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[nāféz] (adj.m.) 1. pénétrant; perçant 2. effectif; entré en vigueur.
[nāfezedə́l] (v.t.) être рromulgué.
3. نافرمان
[nāfarmā́n] (adj.m.) désobéissant; indocile.
4. نافرماني کول
[nafrmanikawǝ́l] (v.t.simple) désobéir.
5. نافع
[nāfé'] (adj.m./f.) utile; profitable.
6. نافه
[nāfá] (n.f.) poche (f.) à musc (m.).
7. نافهمه
[nāfáhma] (adj.m./f.) stupide; imbécile.
8. نافهمي
[nāfahmí] (n.f.) stupidité (f.).